Zpráva č.: 25378
Datum: 23.7.2018 14:34
Odesilatel: Mužík
Příjemce: Švrček
Odeslána OK: Ano
Adresa: svrcekj@centrum.cz
Kontakt: svrcekj@centrum.cz
Operátor:
Metoda: Email
Částí: 1
Text: Cau,na ctvrtek 26.7. vas od 18:00 zveme na grilovani u nas V Horkach 3.Prosim o potrvzeni ucasti.Mu+Ir.Mu
Audit:     
Nekonfirmováno

Stránka vygenerována za 0.032s pomocí 3 SQL (SQL 7% PHP 92%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 54.227.31.145
0.000s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),920854417,'ec2-54-227-31-145.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50918',0,0,0,'7a64201c62b32a4b2af65eccf41f8468','US','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50918
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=711 order by CA.CREATED desc limit 0,1