Zpráva č.: 25362
Datum: 9.1.2018 10:47
Odesilatel: Anča
Příjemce: Rosa
Odeslána OK: Ano
Adresa: spun@kbx.cz
Kontakt: spun@kbx.cz
Operátor:
Metoda: Email
Částí: 1
Text: Prátelé,kdo jedete ted na Labskou,budem vas tam v nedeli stridat.Nechcete se nekdo s dětma zdrzet pár dní?Budem tam asi sami..Anca
Audit:     
Nekonfirmováno

Stránka vygenerována za 0.006s pomocí 3 SQL (SQL 32% PHP 67%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 52.87.176.39
0.000s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),878161959,'ec2-52-87-176-39.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50864',0,0,0,'5d7f7454d44cd085fd584f5039a3f9c4','US','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50864
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=699 order by CA.CREATED desc limit 0,1