Zpráva č.: 25359
Datum: 8.9.2017 12:19
Odesilatel: Mužík
Příjemce: Fuxa
Odeslána OK: Ano
Adresa: pfuxa@vodafonemail.cz
Kontakt: pfuxa@vodafonemail.cz
Operátor: Oskar
Metoda: SMS
Částí: 2
Text: Cau Pepo,nejakou dobu byl problem,ze SMTP server kbx byl na blacklistu, tak zpravy nechodily.Ale uz je to snad OK.Mail mas zaktualizovanej.Musime zajit na pivko.Mu
Audit:     
Poslední konf.: ANO (Mu před 3430 dny)

Stránka vygenerována za 0.004s pomocí 3 SQL (SQL 40% PHP 59%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 54.196.26.1
0.000s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),918821377,'ec2-54-196-26-1.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50818',0,0,0,'8c7b46db91e8c99421699c4236fec67a','US','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50818
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=600 order by CA.CREATED desc limit 0,1