Zpráva č.: 25353
Datum: 24.7.2017 14:37
Odesilatel: Krhůt
Příjemce: Prochy
Odeslána OK: Ne
Adresa:
Kontakt: 608511347@sms.t-mobile.cz
Operátor: T-Mobile
Metoda: SMS
Částí: 0
Text: co trebas ve stredu jakajka?Kr
Audit:     
Nekonfirmováno

Stránka vygenerována za 0.005s pomocí 3 SQL (SQL 39% PHP 60%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 54.224.17.157
0.000s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),920654237,'ec2-54-224-17-157.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50808',0,0,0,'aee485b72f40a3195dbff8129574cf2b','US','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50808
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=1169 order by CA.CREATED desc limit 0,1