Zpráva č.: 25352
Datum: 19.7.2017 9:00
Odesilatel: Rosa
Příjemce: Švrček
Odeslána OK: Ano
Adresa: mob777133449@vodafonemail.cz
Kontakt: mob777133449@vodafonemail.cz
Operátor: Oskar
Metoda: SMS
Částí: 2
Text: Cau pisu hlavne lokalum: denne sklizim 4 bedny merunek. Takze kdo chce merunky rozdavam po krabicich. Vyzvednuti dnes, zitra , max sobota dopoledne. Obaly ssebou.Rosta
Audit:     
Poslední konf.: ANO (Mu před 3102 dny)

Stránka vygenerována za 0.005s pomocí 3 SQL (SQL 40% PHP 59%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 54.80.157.133
0.000s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),911252869,'ec2-54-80-157-133.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50806',0,0,0,'e7ca586a16cd43ca84150d01c80a8a31','US','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50806
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=710 order by CA.CREATED desc limit 0,1