Zpráva č.: 25352
Datum: 19.7.2017 9:00
Odesilatel: Rosa
Příjemce: Krhůt
Odeslána OK: Ano
Adresa: kryhutp@centrum.cz
Kontakt: kryhutp@centrum.cz
Operátor:
Metoda: Email
Částí: 1
Text: Cau pisu hlavne lokalum: denne sklizim 4 bedny merunek. Takze kdo chce merunky rozdavam po krabicich. Vyzvednuti dnes, zitra , max sobota dopoledne. Obaly ssebou.Rosta
Audit:     
Nekonfirmováno

Stránka vygenerována za 0.005s pomocí 3 SQL (SQL 38% PHP 61%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 54.196.26.1
0.000s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),918821377,'ec2-54-196-26-1.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50801',0,0,0,'dee19571c6a76f024a49de44f3b640c3','US','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50801
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=39 order by CA.CREATED desc limit 0,1