Zpráva č.: 25349
Datum: 1.7.2017 21:54
Odesilatel: Mužík
Příjemce: Rosťa
Odeslána OK: Ano
Adresa: spun@kbx.cz
Kontakt: spun@kbx.cz
Operátor:
Metoda: Email
Částí: 1
Text: Nehcete se nekdo pridat zejtra na Sazavu? Tynec-Pikovice, odjezd z Prahy 8:30.Mu
Audit:     
Nekonfirmováno

Stránka vygenerována za 0.098s pomocí 3 SQL (SQL 97% PHP 2%) [Nový úkol]
REMOTE_ADDR: 23.22.240.119
0.095s
insert into URLLOGS (DATE,IP,DNS,GWIP,GWDNS,CATEGORY,SUBCAT,ACCESSTYPE,QUERY,IDFIELD,IDSEC,IDUSER,SID,COUNTRYCODE,REFERRER)
 values (NOW(),387379319,'ec2-23-22-240-119.compute-1.amazonaws.com',0,'','CONTACTS','AUDIT',3,'idrecmsg=50778',0,0,0,'6fa695b602c580d2ba619d9c62c592fa','GB','')
0.000s
select distinct PR.DISPLAYNAME as RECIPIENT,MS.BODY,RC.IDMESSAGE,PRS.DISPLAYNAME as SENDER,RC.IDCONTACT,CT.CONTACT,ADDRESS,MS.DATE,METHOD,PARTS,SUBMITED,TC.VALUE as TELCOP  from RECIPIENTS RC left join SVOLAVADLO SV on SV.IDSVOL=RC.IDSVOL left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=SV.IDPERSON left join MESSAGES MS on MS.IDMESSAGE=RC.IDMESSAGE left join SVOLAVADLO SVS on SVS.IDSVOL=MS.IDSVOL left join PERSONS PRS on PRS.IDPERSON=SVS.IDPERSON left join CONTACTS CT on CT.IDCONTACT=RC.IDCONTACT left join `VALUES` TC on TC.IDVALUE=CT.IDTELCOP where RC.IDRECMSG=50778
0.000s
select CONFIRMED,to_days(NOW())-to_days(CA.CREATED) as DAYS,SIGN from CONTAUDITS CA left join USERS US on US.IDUSER=CA.CREATOR left join PERSONS PR on PR.IDPERSON=US.IDPERSON where CA.IDCONTACT=699 order by CA.CREATED desc limit 0,1