Livigno 4.4.2019

4.4.2019:


Tak co p?í?tí rok místo Rakouska dát Livigno! Tohle by vás u? mohlo p?esv?d?it ne?
Krh?t

FerNet BrumBrumB??ky 2019

22.1.2019: V. ro?ník Fer.Net zimního p?echodu hor

Mára navrhuje ?umavu, ale ?íkal jsem si, ?e bychom m?li poznávat i jiná na?e poho?í. Moje volba jsou tentokrát Beskydy a to hezky ze severu. Proto?e jsou tamní h?ebeny p?evá?n? zalesn?né, tak abychom se mohli pokochat výhledem, navrhuji ukon?it trasu výstupem na Lysou horu - královnu Moravskoslezských Beskyd.
Máte-li n?kdo z vás chu naplánovat alternativu n?kam jinam, sm?le do toho.

KDY

Termín ji? zvolen - 1.-3.3.2019 (Pá-Ne).

KAM - varianta 1

NÁVRH TRASY> celá trasa 51km, je to zvln?né a v n?kterých úsecích rolbou neupravované, ale b??n? od b??ka?? pro?lapané lesní cesty. Celkové p?evý?ení a délka odpovídá náro?nosti lo?ské trasy. Jednotlivé úseky viz ní?e, náklady na osobu na ubytování cca 1000K? + doprava cca 1000k?.
Pá: vlakem do T?ince, ubytování jsem na?el v "panelákovém" Hotelu T?inec za 200 a? 400k? bez snídan?.
So: Ráno bychom se MHD p?iblí?ili k seda?kové lanovce na Javorový vrch, kde se m??eme nasnídat, p?ípadn? a? po vyvezení na vrchol v restauraci.
Sobotní trasa je dlouhá 26km, v p?lce je Chata Slaví? (ob?d) a cca 3km p?ed cílem je na Bílém k?í?i také mo?nost doplnit energii. Volné ubytování je ve Visalajích v Hotelu Visalaje za cenu cca 550k? se snídaní.
Ne: Prémiová 25ti kilometrová etapa s výstupem na Lysou horu. Prvích 11km je cesta na vrchol a pak u? jen z kopce do Ostravice, odkud nám jede vlak do Prahy.

KDO

P?ihlá?ení: (dopi?te se)
 • Burak
 • Kr
 • Mana
 • Mrava
 • Mu
 • Radek
 • Roza
 • Resák
 • Mikulda

Majner

40x Badgers party is coming....

15.12.2017:
Krh?t

B??ky 2018

9.11.2017: IV. ro?ník Fer.Net zimního p?echodu hor

KAM

Mára navrhuje ?umavu, já nejsem proti. M??eme pokra?ovat t?eba ze Zadova nebo Kvildy, kde jsme skon?ili v roce 2016 nebo klí?o i n?které úseky zopakovat. Obvolával jsem ubytování a v okolí jsou penziony o víkendech úpln? plný. Volno a mo?nost ubytování na jednu noc je pouze v hotelech.

NÁVRH TRASY (celá trasa 57km, lze zkrátit, jednotlivé úseky viz ní?e, celkové náklady cena/osoba: ubytování 1575K? + doprava cca 350k?):
Pá: bus Nové Hut? pak p??ky/b??ky 5km na Zadov do Sport hotelu (nabídka emailem: 1250K?/dvoul??ák se snídaní a ráno ze dve?í rovnou do stopy). Autobusy i hotely mají je?t? volná místa (ke dni 24.1.2018). Ka?dopádn? DISCO tam nebude. Je?t? je varianta nocleh Vimperk a ráno busem na Kvildu nebo na Zadov, ale já pro nejsem.
Mu: Nejbli??í disco je ve Vimperku, 15km od Zadova. S nonstop Taxi Vimperk je to 17min a 300Kc.
So: vyrazit p?es Modravu (ob?d) a pak p?es pramen Vltavy a dojet na Bu?inu, kde je torzo ?elezné opony a ubytovat se v hotelu Alpská vyhlídka (nabídka emailem: pokoje standard 2150K?/dvoul??ák nebo s p?istýlkou 2850?/trojl??ák, cena za noc se snídaní).
Ne: dojet do Nového Údolí (vlak Praha).

KDO

P?ihlá?ení: (dopi?te se)
 • Mana
 • Kr
 • Mrava
 • Burak
 • Mu
 • Rozta
 • Radek

KDY

Hlasování - ukon?eno, zvolen termín 2.-4.3.2018 (Na zvá?ení: Cvr?kovi do toho vlezla slu?ebka, já bych mohl i o týden d?íve - 23.-25.2.2018 - aby jel s námi).
Vypsal jsem víkendy od poloviny ledna a? do p?edvelikono?ního. P?edpokládám odjezd v pátek, p?íjezd ned?le.
NÁVOD K VYPLN?NÍ: (termín víkendu je uveden jako datum soboty)
X=ur?it? nem??u,
prázdná bu?ka=mám volno nebo si ho m??u za?ídit.
b??ka?20.1.27.1.3.2.10.2. Saalbach17.2. Saalbach24.2.3.3.10.3.17.3.24.3.
Majner   XX     
Mrava XXXX    
RozyXXX     
Kr
MuSaalbachSaalbach

Majner

Zimní p?echod Kru?ných hor 2017

18.2.2017: 3.3.-5.3.2017 III. ro?ník Fer.Net zimního p?echodu hor

Pokusil jsem se sestavit návrh trasy na základ? zku?eností z p?edchozích ro?ník? (I.Krkono?e-So,Ne; II.?umava-So,Ne), Muovi závislosti na diskotékách (osobn? red?ji vynechám) a s ohledem na Pavlovi puchý?e co jdou velmi do ?í?e :).

VARIANTA 1 - Kraslice - Bo?í Dar
Západní ?ást, p?kn? od za?átku Kru?nohorské ly?a?ské magistrály z Kraslic (560m.n m.) p?ípadn? z Bublavy (730m.n m.) na Bo?í Dar (1010m.n m.).
3.3.2017 Pátek
Odjezd z Prahy z Florence do Kraslic (cca 3h30m), nebo dojet rovnou MHD do Bublavy a tam je nový pivovar Kru?nohor.
Mo?ností ubytování je více, zatím jsem ho nehledal. Disco v Kraslicích v?ak ano.
4.3.2017 Sobota
Pokud budeme spát v Kraslicích tak v 8:13 nebo 10:13 vyjet busem na Bublavu a u?et?it si n?jakých +200m p?evý?ení. Dále po magistrále asi 20km na Jelení - Mezi Jeleny, kde jsem p?edb??n? domluvil mo?nost ubytování s mo?ností jídla. P?ípadn? dojet a? do Horní Blatné nebo Perninku (navíc cca 9km).
5.3.2017 Ned?le
Na Bo?í dar je to po magistrále 24km. Odjezd do Prahy (cca 3-4hod).

Dál?í mo?nosti podle Burákových návrh?:

VARIANTA 2 - Kru?né hory východ

VARIANTA 3 - Kru?né hory západ

Prostudujte, hlasujte, kritizujte, navrhujte, abychom v?as zajistili dopravu a ubytování.

P?ihlá?ení:
 • Mana
 • Mráva
 • Mu
 • Kr
 • Burák
 • Cvr?ek
 • Prochy
 • Roza (mo?ná)
 • Mikulda (trénuj Mikuldo na p?í?t?)
Aktuální informace:
Kru?né hory - západ:
- http://krusnehoryaktivne.cz/?cat=7
- ww.skimapa.cz/oblast/krusne-hory-zapad
Kru?né hory - východ:
- http://kbstopa.cz/
- http://www.skimapa.cz/oblast/krusne-hory-vychod
Majner

J.J. & J.T. - Tak kam p?í?t? Ferneáci ?

11.3.2016:

Mu: Salbaaach!!!!

Mana: St?edisko, kde maj ?iroký sjezdovky s ideálním sklonem, nízko zav??ené kabinky nad zemí, dobrý burgery a je tam málo lidí ;).
A co ten Travolta vlastn? ?íká?

Krh?t

P?ihla?ování na akci Z Hofmanek na Belveder 12.-14.2.2016

19.1.2016:

Plán:
12.2. pá
15:12 - 19:20: Cesta vlakem Praha hl.n. - ?elezná ruda (188,- K?)
19:30 - 20:00: ubytování U Krále ?umavy (cena 267,- K?/os/noc bez snídan?)
20:00 - 1:00: Hospody a disco
13.2. so
7:00: vlekem na Hofmanky 857mnm
8:00-16:00: b??kami do Srní 26km
Varianta Samoty (Σ 25.2 km, ↑692 m, ↓749 m)
Varianta Hofmanky (Σ 27.4 km, ↑585 m, ↓806 m)
Varianta Hofmanky Kr (Σ 27.2 km, ↑446 m, ↓667 m)
17:30 - 7:00: ubytování Penzion Efekt 2 (cena 528,- K?/os/noc se snídaní)
14.2. ne
8:00-16:00: b??kami do Kubovy hut? 31km
Bus1: 17:20-19:40: Kubova Hu ? Praha,,Na Kní?ecí (139,- K?, storno 10,-K?/0,5h)
Bus2: 16:26-19:10: Stachy,,Zadov horská slu?ba ? Praha,,Na Kní?ecí (140,- K?, storno 10,-K?/0,5h)

P?ihlá?ení:
 • Mu
 • Mana
 • Kr
 • Cvr?ek (zapsal Mana)
 • Mráva (zapsal Mana)
 • Roza (zapsal Mana)
 • ?vagr Tomá? (zapsal Mana)

Monitoring tisku:
 • 22.2.: Nejmraziv?j?í noc této zimy: na ?umav? teploty klesly pod minus 35 stup??
 • 22.2.: ?umavský Plechý hlásí metr a p?l sn?hu. Le?í ho tam nejvíc v ?esku
Mu?ík

PEA - TAJNÝ MILOVNÍK KO?EK

5.1.2016:
Krh?t

Rumunský babky

25.10.2015:
Mu?ík

Ararat 2015 - MISSION COMPLETE

11.9.2015:
Krh?t
Události
<- Červenec 2024 ->
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Co nového na Fer.Netu
 23.12.2019 Greenland
 22.10.2018 Multinarozky 2018
 21.4.2018 Tromso
 26.11.2017 Ireland
 20.11.2017 Krkono?ská pivní stezka
 20.11.2017 Lizumer Hutte
 18.11.2017 Scotland
 18.11.2017 Multinarozky 2017
 4.6.2017 P?echod Kru?ných hor
 27.5.2017 Zapíjení Ane?ky Majnerové
Svolavadlo před 2 lety
Od:
ICQ Java
icqSkypeAn?a349625950   
icq Chóca107336859   
icqSkypeIr?a276592041   
icq Klárka253428568   
icq Krami58612729   
icq Krh?t190604464   
icq Kristýna337823238   
icqSkypeKua132761554   
icq Majda69493714   
icq Mikulda323390764   
icqSkypeMu?ík96799790   
icq PetroV50548014   
icq Rosa302061198   
icqSkypeSigi46470569   
icqSkype?vr?ek266961500   

Stránka vygenerována za 0.024s pomocí 10 SQL (SQL 62% PHP 37%)